Bol u leđima povezana sa stresom

Bol u leđima povezana sa stresomIako je općenito prihvaćeno mišljenje da emocionalni stres ili psihološki faktori mogu pogoršati probleme s leđima, pojam „boli u leđima koja je povezana sa stresom“ ide i korak dalje. Bol u leđima povezana sa stresom je dijagnoza koja podrazumijeva da primarna uloga pripada psihološkim i emocionalnim čimbenicima.

Bol u leđima povezana sa stresom je dijagnoza psihosomatskog ili psihofiziološkog poremećaja. Psihofiziološka bolest je svaka bolest čijim se izravnim uzrokom smatraju psihološki ili emocionalni čimbenici. Takva dijagnoza znači da su psihološki faktori uzrokovali bol u leđima, sprečavaju njezino nestajanje, ili oboje.
Valja naglasiti da, iako možda psihološki faktori uzrokuju fizičke simptome, ti simptomi nisu plod nečije mašte. Radi se o vrlo stvarnim fizičkim problemima (kao što je bol u leđima) na koje utječu emocionalni čimbenici.

Povijest boli u leđima povezane sa stresom

John Sarno, dr. med., liječnik i profesor na katedri za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju na Sveučilištu u New Yorku, u posljednje je vrijeme popularizirao pojam boli u leđima uzrokovane stresom, koju on naziva „sindrom tenzijskog miozitisa“ (TMS, eng. Tension Myositis Syndrome), no taj se koncept javlja već u dvadesetim godinama devetnaestog stoljeća.

U svojoj knjizi „From Paralysis to Fatigue“ (Od paralize do umora), dr. Edward Shorter opisuje povijest psihosomatskih bolesti. Jedna od takvih dijagnoza, opisana u dvadesetim godinama 19. stoljeća i nazvana „iritacija kralježnice“, ekvivalent je suvremenom pojmu boli u leđima uzrokovane stresom. Dijagnoza iritacije kralježnice bila je prilično česta i u to je vrijeme postojala u mnogim dijelovima svijeta.

Zanimljivo je što dr. Shorter ističe da su mnogi liječnici i pacijenti u to doba počeli čvrsto vjerovati u tu dijagnozu iako nisu mogli dokazati patološke uzročnike. Dr. Shorter ističe da bi liječnici pacijentima usadili ideju o karakteristikama njihove bolesti, povećavajući tako njihov strah od postojanja ozbiljne bolesti, i preporučili „strogo mirovanje u vodoravnom položaju“.

Dijagnoza „iritacije kralježnice“ prevladavala je sve do ranih godina dvadesetog stoljeća. Dr. Shorter smatra da je ova dijagnoza bila vrlo praktična jer su liječnici htjeli zadržati konkurentnost među klinikama tako da su krivo definirane subjektivne simptome pacijenata tumačili kao medicinsko pitanje. Ova je dijagnoza bila praktična i za pacijente jer bi zadržali dostojanstvo kad bi dobili medicinsku dijagnozu umjesto razmatranja mogućih psiholoških i emocionalnih čimbenika, čemu bi se većina pacijenata žestoko protivila.

Povijest dijagnoze iritirane kralježnice dobra je podloga za razumijevanje suvremenih medicinskih pristupa boli u leđima. Čak i danas neki liječnici u obzir uzimaju primarno (i jedino) strukturalna „objašnjenja“ za bol u leđima, uvjere pacijenta da su rezultati njihovih „nalaza“ objasnili uzrok boli, pacijentu usade strah i tada pripišu „opravdanu“ terapiju. No ako je stvarni uzrok boli u leđima povezan sa stresom, višestruki fizikalni tretmani neće imati učinka, a pacijentu će biti još teže.

Pogledamo li predodžbu dr. Johna Sarna o boli u leđima uzrokovanoj stresom (TMS-u), vidimo sličnosti s „iritacijom kralježnice”. Ključna je razlika u tome što dr. Sarno bez okolišanja uzrok boli u leđima pripisuje psihološkim i emocionalnim uzročnicima, dok su liječnici na početku koristili samo „fizikalne“ tretmane.

Dr. Sarno konkretno smatra da je u većini slučajeva bol u leđima koja se u medicini liječi „organskim“ pristupom zapravo povezana sa stresom. Važno je napomenuti da se ova teorija i ovakav pristup liječenju smatraju kontroverznima u medicinskoj i psihološkoj zajednici te da ne postoje kontrolirane znanstvene studije kojima bi se ispitala osnovanost tog koncepta.

Postoje različite teorije o uzrocima boli u leđima povezane sa stresom. Važno je napomenuti da je opći princip u svim ovim teorijama da psihološki i emocionalni čimbenici uzrokuju neku vrstu fizičke promjene rezultat koje je bol u leđima.

U većini teorija o boli u leđima uzrokovanoj stresom, ciklus boli se nastavlja i intenzivira, a pacijent zbog boli postaje sve uplašeniji i tjeskobniji pri obavljanju svakodnevnih aktivnosti. Za ciklus boli je karakteristično sljedeće:

– Pacijent se nepotrebno ograničava u obavljanju mnogih svakodnevnih aktivnosti, kao i slobodnih aktivnosti.
– Do ograničavanja ovih aktivnosti dolazi zbog straha od boli i ozljeda.

Ovaj strah mogu pogoršati upozorenja liječnika (i/ili članova obitelji i prijatelja) neka pacijent „pazi“ nakon dijagnoze koja se odnosi na strukturu (koja možda uopće nije povezana s boli u leđima).

– Ograničenje kretanja i aktivnosti mogu dovesti do pada tjelesne kondicije i slabljenja mišića, što vodi do pojačanja boli u leđima.
– Naravno, posljedice ovog ciklusa boli su jačanje boli, više straha, i daljnje smanjenje tjelesne kondicije, kao i druge reakcije poput izoliranosti od društva, depresije i tjeskobe.

Teorija dr. Sarna

U formulaciji TMS-a prema dr. Sarnu, za bol u leđima nisu odgovorni mehanički ni fizički čimbenici, nego osjećaji, osobnost i nesvjesni problemi pacijenta. Ključne emocije su nesvjesna srdžba i bijes. Dr. Sarno nadalje opisuje ljude koji su skloni razviti TMS kao slične osobnostima tipa A. Karakteristike takvih osoba su sljedeće:

– Snažan unutarnji poriv za uspjehom
– Snažan osjećaj odgovornosti
– Samomotivacija i disciplina
– Izražena samokritičnost
– Perfekcionizam i kompulzije

Prema teoriji dr. Sarna, dolazi do interakcije ovih karakteristika osobnosti i stresnih životnih situacija i tako nastaju bolovi u leđima. On ističe da izvor psihološke i emocionalne napetosti nije uvijek očit.

U svojoj teoriji TMS-a dr. Sarno opisuje mehanizam kojim um emocionalne tenzije iz svijesti gura u nesvjesni dio uma. Ta nesvjesna tenzija uzrokuje promjene u živčanom sustavu koje uključuju sužavanje krvnih žila i smanjenje dotoka krvi u različita meka tkiva kao što su mišići, tetive, ligamenti i živci u leđima. To uzrokuje slab dotok kisika u to područje, kao i gomilanje biokemijskog otpada u mišićima, što pak vodi do napetosti mišića, grčeva i boli u leđima kod pacijenata.

Dijagnoza boli u leđima povezane sa stresom često se postavlja nakon temeljitog proučavanja anamneze i tjelesnog pregleda. Pacijenti moraju biti oprezni pri samodijagnosticiranju boli u leđima povezane sa stresom jer može postojati ozbiljan medicinski uzrok te boli (kao što je tumor ili infekcija). Kvalitetan liječnički pregled obično može isključiti ozbiljnije strukturne uzroke boli u leđima kod velikog broja pacijenata.

Kod pacijenata koji pate od boli u leđima koja je povezana sa stresom, početak boli u leđima često je vrlo raznolik. Bol se može javiti nakon nekog određenog događaja ili može nastajati podmuklo i postepeno. Na primjer, bol često počinje nakon naprezanja ili istegnuća donjeg dijela leđa, a nastavlja se zbog emocionalnih čimbenika dugo nakon što je ozljeda zacijelila.

U mnogim slučajevima kad nalazi magnetske rezonancije pokazuju npr. „herniju diska” ili „degeneraciju diska“, stvarni je krivac bol u leđima povezana sa stresom. U tim slučajevima nalazi magnetske rezonancije nisu klinički relevantni i na kraju se utvrdi da nisu uzrok boli.

Generalne karakteristike boli u leđima povezane sa stresom uključuju simptome kao što su:

– Bol u leđima i/ili bol u vratu
– Difuzna bol u mišićima
– Točke osjetljive na bol na mišićima
– Poremećaj sna i umor

U mnogim slučajevima boli u leđima povezane sa stresom, pacijenti se žale na bol koja mijenja mjesto.
Uglavnom su simptomi boli u leđima povezane sa stresom slični simptomima fibromijalgije.

Prema dr. Sarnu, dijagnoza TMS-a ne postavlja se samo tako da se isključe drugi organski uzročnici boli, već i tako da se identificiraju karakteristike TMS-a.

Upravo kao što postoje različite teorije o načinu na koji stres i drugi emocionalni ili psihološki faktori mogu uzrokovati bol u leđima, postoje i različiti pristupi liječenju. Ukratko ćemo opisati dva različita pristupa:

Pristup dr. Sarna liječenju kronične boli

Pristup dr. Sarna pacijentima koji pate od boli u leđima povezane sa stresom ili od TMS-a je pristup u kojem se naglašavaju psihološki i emocionalni čimbenici kao uzročnici boli i pacijent se uvjerava u važnost povratka potpunoj fizičkoj funkcionalnosti.

Pristup dr. Sarna usredotočen je gotovo isključivo na potisnute osjećaje ljutnje ili bijesa kao uzročnike boli u leđima. Jednom kad se uspostavi dijagnoza TMS-a, pacijentu se preporuča da, kad se bol pojavi, „razmišlja psihološki, a ne fizički“. Uz to, ovakav pristup liječenju uglavnom je ograničen na prihvaćanje boli u leđima povezane sa stresom kao takve (putem niza edukativnih predavanja) i/ili na upućivanje na psihoterapiju kako bi se pristupilo rješavanju nesvjesnih problema.

Ova teorija i pristup vrlo su različiti od načina na koji većina liječnika pristupa pacijentima s takvim simptomima.

Višedisciplinarni pristup liječenju boli u leđima povezane sa stresom

O okviru višedisciplinarnog (ili integriranog) pristupa bol u leđima povezana sa stresom definira se i liječi u okvirima nešto širim od dr. Sarnovog pojma TMS-a. Kod takvog višedisciplinarnog pristupa, medicinski stručnjaci ne vide uvijek jasno definirane značajke osobnosti o kojima govori dr. Sarno te se ne usredotočuju na nesvjesnu srdžbu kao glavni psihološki problem.

Višedisciplinarni pristup liječenju boli u leđima povezane sa stresom uključuje procjenu fizičkih, emocionalnih, kognitivnih i okolišnih čimbenika kod svih vrsta boli u leđima i razvija metode liječenja za svaki pojedinačni aspekt. Dakle, u višedisciplinarnom pristupu će se proučavati relativni doprinos sljedećih čimbenika:

Fizičkih – uključujući smanjenu kondiciju i slabe mišiće, iritaciju živaca itd.
Emocionalnih – uključujući depresiju, tjeskobu, srdžbu itd.
Kognitivnih – kao što su negativne misli, pesimizam, osjećaj beznadnosti itd.
Okolišnih – kao što su gubitak posla, financijski problemi itd.

Na temelju ovog je pristupa razvijen program liječenja koji se temelji na razini utjecaja koji svaki faktor ima na bol. Višedisciplinarni program može uključivati tretmane kao što su:

– Liječenje fizičkih čimbenika pomoću fizikalne terapije usmjerene na reaktivaciju i/ili pomoću lijekova protiv bolova
– Liječenje fizičkih i emocionalnih faktora pomoću odgovarajućih lijekova (što često uključuje antidepresive ili lijekove za opuštanje mišića)
– Liječenje emocionalnih i kognitivnih čimbenika tehnikama za uklanjanje psihološke boli i biofeedback tehnikama (tehnikama biološke povratne sprege)
– Liječenje okolišnih čimbenika pomoću savjetovanja ili terapije

Pojam višedisciplinarnog liječenja boli u leđima postoji već najmanje 25 godina. Takav se pristup pokazao vrlo uspješnim iako je ključni čimbenik za pozitivan rezultat liječenja motivacija pacijenta da upotpuni pristup rehabilitaciji.

Autor:  dr. William W. Deardorff
Tekst je preveden na hrvatski uz dopuštenje autora

 

ZAHVALJUJEM TVRTKI LINGUA-SOFT D.O.O. (HTTP://WWW.LINGUA-SOFT.HR) NA SPONZORIRANOM PREVOĐENJU TEKSTA I POTPORI KOJA OMOGUĆUJE DA SE NA STRANICAMA SVAKI MOGU PROČITATI NOVI ČLANCI O KRALJEŽNICI

LINGUA-SOFT d.o.o. je prevoditeljska agencija koju vode sudski tumači i prevoditelji specijalizirani za različita područja. Dugogodišnje iskustvo i vrhunska edukacija jamstvo su najviše kvalitete usluga prevođenja. Ovlašteni sudski tumač zadovoljit će najviše standarde struke i zahtjeve svojih klijenata.

Profesionalni prijevod s hrvatskog jezika na engleski, njemački, talijanski, francuski, španjolski, portugalski, nizozemski (flamanski), švedski, arapski, slovenski, makedonski, srpski, albanski, mađarski, češki, slovački, bugarski, poljski, ukrajinski, ruski, litavski, grčki, latinski, turski, rumunjski i hebrejski te s tih jezika na hrvatski. Po dogovoru su moguće i druge kombinacije između spomenutih jezika.

Tvrtka posluje na 5 lokacija:
Zagreb, Frankopanska 5A
Split,  Mažuranićevo šetalište 1
Rijeka, Korzo 30
Osijek,  Jägerova 24
Zadar, Špire Brusine 16

Više informacija o uslugama prevoditeljske agencije LINGUA-SOFT d.o.o. pročitajte na stranici  http://www.lingua-soft.hr

Leave a Reply