poslovice Archive

Show Posts in

Poslovice i mudrosti o zdravlju

Poslovice o zdravlju Dovoljno je bolestan onaj koji bolesnika dvori. (Madžarska poslovica) Tko jede prije nego ogladni, liječniku daje kaparu. (Njemačka poslovica) Zdravome čovjeku svaki je dan praznik. (Turska poslovica) Prije spavanja pojedi jabuku i liječnik će kruha prositi. (Engleska poslovica) Pametni ljudi su rekli o zdravlju