Discogel postupak

Discogel je komercijalna smjesa absolutnog alkohola, celuloze i volframa namijenjena za intradiskalnu nukleolizu / nukleoplastiku.

Što je nukleoliza / nukleoplastika i od kada se primjenjuje ?
Nukleoliza ili nukleoplastika je postupak remodeliranja jezgre (nukleusa) diska i smanjenja intradiskalnog tlaka. Prvi postupak je učinjen 1969 god. primjenom chimopapaina (enzim biljke papaya), a kasnije su razvijene tehnike koblacija (Arthrocare), laserska dekompresija (PLDD), mehanička dekompresija (Decompressor), ozon i slični fizikalni i kemijski postupci s istom svrhom.

Kada se primjenjuje liječenje Discogelom ?
U bolesnika s manjom hernijom diska (protruzija) i odgovarajućom radikularnom boli koja traje duže od 3 mjeseca unatoč pravilno provedenom konzervativnom liječenju. Može se primjeniti kod hernije diska vratne, prsne i slabinskokrižne kralježnice.

Kada nije moguće primjeniti liječenje Discogelom ?
Kada nalazimo ekstruziju diska sa sekvestracijom, kod rupture fibroznog prstena diska ili kod uznapredovale degeneracije diska (četvrti i peti stupanj). Ukoliko bolesnik ima infektivnu bolest ili poremećaj zgrušavanja krvi liječenje Disogelom treba odgoditi.

Kako se primjenjuje Discogel ?
Kroz iglu debljine 1 mm koja se uz lokalnu anesteziju i eventualno analgetik i sedativ intravenski postavi u središte diska. Primjena se provodi u sterilnim uvijetima u dvorani za operacije ili intervencije. Nakon zahvata boravi se 1-2 sata u dnevnoj bolnici.

Koje su moguće komplikacije primjene Discogela ?
Nisu zabilježene komplikacije. Ponekad se u prvih 3 tjedna pojavi reaktivna bol u kralježnici koja se liječi analgeticima.

Kolika je uspješnost liječenja Discogelom ?
Poboljšanje se očekuje nakon 3-4 tjedna. 73% pacijenata ocijenilo je uspjeh liječenja dobrim i odličnim.

Raspravu o discigel zahvatu i iskustva možete pronaći na forumu na stranici

https://kraljeznica.com/forum/injekcije-i-druge-medicinske-metode/discogel-postupak/Darko Perović
, dr.med.

Specijalist kirurg

sv-katarina-bolnica

49210 Zabok, Bračak 8
Tel: +385(0)49/296-600
Fax: +385(0)49/296-699

Leave a Reply